Autorola.hu feltételek

1

Kapcsolat az Autorola.hu és az oldal felhasználói között

1.1Az Autorola.hu
1.1.1Az Autorola felelős az Autorola.hu tartalmáért és működéséért. A domain egy harmadik fél tulajdona. Az Autorola.hu kizárólag aukciós oldalként működik, az Autorola.hu autós aukció vevők és eladók rendelkezésére áll. Az Autorola.hu nem szerződő fél autók adásvételi szerződéseiben.
1.1.2Miután egy adásvételi szerződés megszületik az Autorola.hu autós aukción keresztül, vagy az Autorola.hu ügyfélszolgálati központján keresztül, illetve bármely egyéb módon az Autorola.hu közvetítésével, a szerződés mind a vevő, mind az eladó számára kötelező érvényű. A vevő köteles kifizetni a megállapodott összeget, és az eladó köteles a leírt állapotban lévő megállapodás szerinti járművet átadni.
1.1.3Miután megállapodás születik az Autorola.hu autós aukción vagy az Autorola.hu ügyfélszolgálati központján keresztül, a vevő és az eladó köteles az Autorola.hu számára megbízási díjat fizetni, ami a megállapodás létrejöttekor alkalmazandó az Autorola.hu árlistájának megfelelően. A kötelezettség érvényes attól függetlenül, hogy a felek az adásvételt megvalósítják-e vagy sem, és tekintet nélkül annak okára (vö. 1.9. szakasz).
1.2Felhasználói kategóriák és jogok
1.2.1Minden fajta vállalat és magánszemély regisztrálhat az Autorola.hu autós aukció felhasználójaként. A különböző típusú felhasználókra különböző jogok és kötelezettségek vonatkoznak.
1.2.2Az Autorola.hu fenntartja a jogot, hogy további magyarázat nélkül visszautasítsa a hozzáférést bizonyos felhasználók részére, illetve, hogy speciális feltételeket engedélyezzen bizonyos felhasználók részére.
1.2.3Az Autorola.hu dönti el az egyes felhasználókról, hogy melyik kategóriába tartoznak, és jogosult egy felhasználót figyelmeztetés nélkül másik kategóriába áthelyezni.
1.2.4Az Autorola.hu jogosult a felhasználói fiók visszavonására bármikor, és azonnali hatállyal. Ha egy felhasználói fiókot visszavonnak, az nem befolyásol semmilyen adásvételi szerződést, amit már megkötöttek az Autorola.hu-nál, és a felhasználót továbbra is kötelezi a már esetlegesen regisztrált autója vagy az általa megadott ajánlata. Ez a helyzet érvényes, hacsak az Autorola.hu nem rendelkezik másképpen.
1.2.5Minden felhasználónak választania kell egy felhasználónevet és egy jelszót. Ezek szigorúan titkosak és tilos másnak átadni. Amennyiben a felhasználó gyanítja, hogy valaki megtudta jelszavát, azonnal értesítenie kell az Autorola.hu-t, aki letiltja a fiókhoz való hozzárférést, hogy megakadályozzák a rendszer helytelen használatát a felhasználó nevében. Ezután a felhasználó új jelszót kap. Mindig a felhasználó a felelős, ha felhasználónevét és jelszavát felhasználva helytelenül használják a rendszert.
1.3Autó regisztrációja
1.3.1Minden regisztrált felhasználó olyan autókat bocsáthat aukcióra, amelyek első alkalommal az elmúlt naptári évben lettek üzembe helyezve. Az üzembe nem helyezett autók gyártási éve sem lehet 12 évnél korábbi.
1.4Autó leírása
1.4.1Az autóról mindig pontos és részletes leírást kell készíteni a regisztráció alkalmával az aktuális leírási eljárásnak megfelelőn. A szükséges információk semmilyen részét nem szabad kihagyni a leírás készítése során. Az autón lévő összes hibát, sérülést és módosítást le kell írni.
1.4.2Az autó regisztrációja után az autó leírása kötelező érvényű az eladó számára, aki köteles a leírásnak megfelelő autót biztosítani. Folyamatban lévő aukció közben nem lehet a leírást módosítani. Ha az eladó észreveszi, hogy az autó leírása nem pontos, haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot az Autorola.hu-val.
1.4.3Az Autorola.hu jogosult további információkat és dokumentumokat kérni az autóról és annak leírásával kapcsolatban.
1.4.4Az eladó felelős annak biztosításáért, hogy a leírási folyamat során megadott információk pontosak és teljesek legyenek. Az Autorola.hu nem felelős az autó leírásáért.
1.4.5Az eladónak meg kell vizsgálnia az alábbi tételeket, amelyeket a leírásnak feltétlenül magában kell foglalni:
 • Járulnak-e egyéb jogok az autóhoz, beleértve a tulajdonjogot, fenntartást, lefoglalást, vásárlási opciót vagy elővásárlási jogokat.
 • Fennállnak-e olyan tényezők, amelyek korlátozzák az autó eladását tehermentes állapotban.
 • Regisztráltak-e jogosultságot az autóra a HPI jegyzékben. Az eladó felelős annak biztosításáért, hogy ezek a jogosultságok mindig ki legyenek váltva vagy vissza legyenek vonva az autó átvételének idejében vagy azt megelőzően.
1.4.6A felhasználók nem regisztrálhatnak autókat mások nevében. A magánszemély eladónak minden esetben az autó bejegyzett tulajdonosának kell lennie, hacsak a tulajdonos nem adott erre írásbeli meghatalmazást. Vállalatok esetében a vállalat által felhatalmazott alkalmazottak is regisztrálhatnak vállalati autókat.
1.5Minimál ár
1.5.1Az eladó határozza meg saját minimál árát. Ha az Autorola.hu-nak sikerült találnia olyan vevőt, aki hajlandó megfizetni a minimál árat, vagy annál többet a leírás szerinti regisztrált autóért, az eladó köteles eladni azt neki. Ugyanez a helyzet, ha az eladó elfogad egy alacsonyabb ajánlatot az Autorola.hu-val kötött megállapodás alapján.
1.5.2Az Autorola.hu fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül visszautasítsa egy autó jóváhagyását, illetve hogy a későbbiekben eltávolítsa az autót az aukcióról, ha az Autorola.hu úgy véli, a megadott minimál ár túl magas. Ha a minimál ár túl magas, az Autorola.hu javaslatot tesz egy új minimál árra.
1.6Az aukció folyamata
1.6.1Minden esetben az Autorola.hu gondoskodik az aukciók indításáról és lezárásáról.
1.6.2Az Autorola.hu fenntartja a jogot a beütemezett aukciók értesítés nélküli visszavonására vagy módosítására.
1.6.3Az Autorola.hu jogosult az aukciót bármikor visszavonni indokolás nélkül, és anélkül, hogy ezzel alapot teremtene bármilyen pénzügyi követelésnek az Autorola.hu-val szemben. Ilyen jellegű visszavonás történhet az aukció előtt és közben is. Befejezett aukció nem vonható vissza.
1.7Meghosszabbított aukció
1.7.1Az Autorola.hu az olyan autókat, amelyek a szokásos aukción nem keltek el, a “Meghosszabbbított aukciók” pont alatt sorolja fel.
1.7.2A meghosszabbított aukció az olyan autók katalógusaként szolgál, amelyeket nem sikerült értékesíteni az Autorola.hu-n keresztül.
1.7.3A meghosszabbított aukción minden felhasználó licitálhat. Ha egy felhasználó ajánlatot tesz egy meghosszabbított aukción, az aukción résztvevő vásárlókra vonatkozó feltételek vonatkoznak rá. A vevők ajánlatai kötelező jellegűek.
1.7.4Az autók a meghosszabbított aukcióban annyi ideig szerepelnek, ameddig az Autorola.hu azt megfelelőnek találja.
1.7.5A meghosszabbított aukción – a hagyományos aukcióval ellentétben – az eladónak jóvá kell hagynia az ajánlatot, mielőtt az adásvételi szerződés kötelező jellegűvé válik.
1.7.6Ha az Autorola.hu jóvoltából szerződés jön létre a vevő és az eladó között a meghosszabbított aukción, vagy bármely más módon, a Feltételek alkalmazandók.
1.8Licitálási szabályok
1.8.1A megadott ajánlatok a licitáló félre nézve kötelezőek. A vevő kiválaszt egy maximum összeget, amit az aukción felajánlani kíván. Ha az ajánlat kisebb vagy egyenlő az eladó minimál árával, a teljes ajánlat azonnal a legmagasabb ajánlatként kerül regisztrálásra. Ha az ajánlat a minimál ár fölött van, a minimál ár azonnal a legmagasabb ajánlatként kerül regisztrálásra.
1.8.2Ha kettő vagy több ajánlat egyenlő vagy magasabb, mint a minimál ár, a licitáló, aki túllicitálja a többieket (az Árak és megbízási díjak oldalon rögzített ajánlati lépcső értékével), jogosult az autóra. Ha két licitáló azonos ajánlatot tesz, az elsőként beérkezett ajánlat lesz a legmagasabb ajánlat.
1.8.3Ha a beírt ajánlatnál kínáltak már magasabb ajánlatot, a beírt ajánlat azonnal felüllicitálódik.
1.8.4Az ajánlatok nem csökkenthetők és nem vonhatók vissza, miután megtették azokat.
1.8.5Minden megadott ajánlat rögzítésre kerül, és az Autorola.hu annyi ideig tárolja, ameddig az Autorola.hu kívánja.
1.8.6Ha egy ajánlattal kapcsolatban bármilyen nemű vita merül fel, ezekről az Autorola.hu kötelező érvényű végleges döntést hoz.
1.8.7Ha egy ajánlatot tettek egy autóra, ami ugyanannyi vagy magasabb, mint a minimál ár, az eladó és a legmagasabb ajánlatot tevő között kötelező érvényű megállapodás jön létre, és mindkét fél köteles véghezvinni az adásvételi tranzakciót. Ezért az eladó köteles az autót a leírásnak megfelelő állapotban biztosítani a legmagasabb ajánlat tevőjének, és a legmagasabb ajánlatot tevő köteles elfogadni azt és fizetni az autóért. Ugyanez a helyzet, ha a megállapodás az Autorola.hu ügyfélszolgálati központon vagy az Autorola.hu-n keresztül bármely más módon jön létre. Az eladó és a vevő közötti kapcsolatra vonatkozóan lásd a 2. szakaszt.
1.9Megbízási díjjal kapcsolatos szabályok
1.9.1Mind a vevő, mind az eladó minden esetben fizet megbízási díjat az Autorola.hu részére, miután egy autó elérte a minimál árat az aukción, vagy bármilyen módon megállapodást kötöttek az Autorola.hu-n keresztül, például a meghosszabbított aukción vagy az Autorola.hu ügyfélszolgálati központján keresztül. A megbízási díjfizetési kötelezettség fennáll, ha a felek később befejezik az adásvételt vagy sem, és függetlenül annak okától, ha mégsem tesznek így. Vegye figyelembe, hogy a megbízási díjra vonatkozó fizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha az adásvétel nem jön létre a felek egyike által a megállapodás megszegése miatt, mivel bármilyen szerződésszegés vagy állítólagos szerződésszegés csupán a vevőt és az eladót érintő kérdés. Az eladó és a vevő közötti kapcsolatra vonatkozóan lásd a 2. szakaszt.
1.9.2A megbízási díjra és a fizetésre vonatkozó feltételek, amelyek mindenkor érvényesek, az Autorola.hu Árak és megbízási díjak oldalán vannak felsorolva. Az aukció megbízási díja független az ajánlat összegétől, és közvetlenül az Autorola.hu részére fizetendő.
1.9.3Olyan esetekben, ahol az adásvétel nem jön létre a vevő vagy az eladó szerződésszegése miatt, az Autorola.hu jogosult dupla megbízási díj beszedésére a szerződésszegésért felelős féltől.
1.9.4Az Autorola.hu fizetési követelése az aukciós megbízási díjakkal kapcsolatban, valamint egyéb követelések ténylegesen fizetendők, és nem nullázhatók le viszontkövetelésekkel, és nem gyakorolható visszatartási jog az Autorola.hu részére fizetendő összegekre vonatkozóan.
1.9.5Az aukciós megbízási díj kifizetése készpénzben esedékes nem később mint öt nappal a számla dátumát követően. A késedelmes fizetésekre kamat számítandó az esedékesség napjától számítva az aktuális kamatláb alkalmazásával.
1.10Az Autorola.hu sérthetetlen jogai
1.10.1Az aukció rendszerére vonatkozó összes jog, beleértve az összes feltételt, leírást, adatot, eljárást és know-how-t az Autorola.hu egyedüli tulajdona. Minden szerzői jog, védjegy és minden egyéb sérthetetlen jog az aukciós rendszerrel és az Autorola.hu-val kapcsolatban az Autorola.hu egyedüli tulajdona.
1.10.2A másolás, utánzás vagy egyéb imitáció minden formája tilos.
1.10.3A felhasználók az aukciós rendszert csak az Autorola.hu autós aukcióján helyes és törvényes módon való részvételre használhatják. A szabályok bármilyen megsértése felelősségvonást és jogi eljárást von maga után.
1.11Mentesség a felelősség alól
1.11.1Az Autorola.hu csupán az aukció házigazdája, és mint olyan, soha nem vesz részt szerződő félként az aukció során született autó adásvételi szerződésben. Ezért kizárólag a vevő és az eladó azok, akik szerződő felek az adásvételi tranzakcióban. Az Autorola.hu nem vállal felelősséget semmilyen tekintetben az autó adásvételi tranzakciókért, beleértve a vevő és az eladó viselkedését. Ez különösképpen vonatkozik, de nem korlátozódik, az eladó információira az autóról, továbbá arra, hogy az eladó eladja-e és átadja-e az autót, hogy a vevő fizet-e/tud-e fizetni érte és elfogadja-e az autót, hogy az eladó a tulajdonosa-e az autónak, hogy bármely harmadik félnek van-e részletfizetési kötelezettsége, zálogjoga, tulajdonjog-fenntartása, elővásárlási joga, vásárlási opciója vagy egyéb jogosultsága az autóval kapcsolatban.
1.11.2Az Autorola.hu nem felelős a szolgáltatás megszakadásáért és hibáiért, amelyek a kommunikációs hibák, adatbeviteli hibák, vagy üzemzavarok/internetszolgáltatás megszakadása, az aukciós rendszer szervereinek leállása, hardver- vagy szoftverhibák közvetlen vagy közvetett következményeként fordulnak elő.
1.11.3Az Autorola.hu semmilyen körülmények között nem felelős a szükségszerűen bekövetkező károkért és közvetett veszteségekért, beleértve az elmaradt nyereséget, bevételt, üzleti lehetőségeket, valamint adat- és információvesztést stb. Az Autorola.hu továbbá semmilyen körülmények között nem felelős vis major esetén, beleértve olyan tényezőket, amelyek fölöt az Autorola.hu nem rendelkezik befolyással.
1.11.4Abban az esetben, ha az Autorola.hu felelős, a kártérítés semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az 1.000 EUR összeget, függetlenül az elszenvedett veszteség mértékétől.
1.12Személyes információk kezelése
1.12.1A felhasználókra vonatkozó összes információt, amit a felhasználók adnak meg az Autorola.hu számára, bizalmasan kezelik és nem adják tovább harmadik fél részére, kivéve abban a mértékben, amennyire az szükséges az adásvételi tranzakció bonyolításához. Azonban az Autorola.hu fenntartja a jogot, hogy személyes információkat adjon ki, ha azt törvényhozás, kormányhatóságok vagy bíróság írja elő. Ezért az Autorola.hu az információkat csak belső célokra használja az Autorola.hu-n belül és a kapcsolódó vállalatokban. Azonban az Autorola.hu szintén fenntartja a jogot, hogy az információkat névtelenített formában felhasználja, például marketing célokra, felhasználók között végzett közvéleménykutatáshoz, útmutatókhoz stb.
1.13Törvénykezés és bíróság kiválasztása
1.13.1A kapcsolat az Autorola.hu és a felhasználók között a Magyar Köztársaság törvényei alá tartozik.
1.13.2Az Autorola.hu és a felhasználók közti peres eljárások bírósága London Bírósága. Azonban, ez nem korlátozza az Autorola.hu jogát, hogy egy végrehajtási eljárást más bíróság elé vigyen. Az Autorola.hu mindenkor jogosult annak eldöntésére, hogy peres eljárást indítson-e egy felhasználóval szemben.
1.14Nyomtatási és gépelési hibák
1.14.1Az Autorola.hu nem vállal felelősséget a nyomtatási és gépelési hibákért.

2

Kapcsolat a vevő és az eladó között

2.1Bevezetés – az Autorola.hu soha nem szerződő fél az adásvételi tranzakciókban
2.1.1Ez a szakasz azokat a feltételeket írja le, amelyek a vevőkre és az eladókra vonatkoznak az Autorola.hu autós aukción. Az Autorola.hu és a felhasználók közötti jogi kapcsolatra vonatkozóan lásd az 1. szakaszt: Kapcsolat az Autorola.hu és az oldal felhasználói között.
2.1.2Az Autorola.hu soha nem szerződő fél egy autó eladásával vagy vételével kapcsolatos megállapodásban. Az Autorola.hu feladata kizárólag az aukciós rendszer rendelkezésre bocsátása vevők és eladók részére. Egy autó eladásával kapcsolatos szerződéses kapcsolat ezért kizárólag az eladó és a vevő közötti kérdés. A vevő és az eladó közötti vitákat a két szerződő fél között kell megoldani. Az Autorola.hu megbízási díj szedésére vonatkozó jogát nem befolyásolja, ha a szerződő felek nem viszik véghez az adásvételi tranzakciót. Ez igaz függetlenül a mulasztás okától. Az Autorola.hu nem tehető felelőssé azért, ha az egyik vagy mindkét fél megszegi a megállapodást.
2.1.3A Feltételek részben meghatározott, a vevő és az eladó közötti feltételek csak akkor alkalmazandók, ha a szerződő felek nem kötöttek másik megállapodást. Például a felek szabadon választhatnak egy másik kézbesítési időt, kézbesítési helyet, fizetési dátumot vagy fizetési módszert. Ha nem lehet másik megállapodást kötni, a vevőnek és az eladónak meg kell felelnie az Autorola.hu Feltételeinek.
2.2Ha megkötöttek egy megállapodást
2.2.1Ha egy autót értékesítettek, a vevő és az eladó kölcsönösen köteles hozzájárulni a tranzakció véghezviteléhez, és eszerint végrehajtani kötelességeiket.
2.2.2Ha egy autót az Autorola.hu-n keresztül értékesítettek, a vevő és az eladó köteles kinyomtatni az adásvételi szerződést közvetlenül az Autorola.hu oldalról. Az adásvételi szerződést kérhetik, hogy e-mailben vagy faxon küldjék el.
2.3Kézbesítés és a vevő joga a vizsgálatra
2.3.1A vevő megy el átvenni az autót, hacsak nem állapodtak meg másképpen. Az átvétel helyének egy, az eladó által megadott címnek kell lennie, az autó leírásában szereplő irányítószám szerinti területen. Ha az eladó nem ad meg másik címet az adott irányítószám szerinti területen, az autót az eladó címén veszik át.
2.3.2A kézbesítést nem később mint egy héttel az adásvételi szerződés megkötését követően el kell végezni. Az eladó köteles lehetővé tenni a vevő számára, hogy a megadott egy hetes határidőn belül átvegye az autót, a következő időpontokban 8.30-17.00. Ha a felek nem tudnak megállapodni az átvétel időpontjában, a vevő kiválaszt egy időpontot az alkalmas időtartamon belül, de legalább 24 órával előre értesítenie kell az eladót.
2.3.3A fizetés teljesítése előtt a vevő jogosult megvizsgálni, hogy az autó megfelel-e az eladó által készített leírásnak, és elvinni az autót egy rövid tesztvezetésre. Az eladó vállalja a kockázatot a tesztvezetés során esetlegesen keletkező károkért, hacsak azok nem hanyagságból vagy a KRESZ szabályainak a vevő által történő megszegéséből származnak.
2.3.4Ha a vevő eltérést fedez fel az autó és az autó eladó által készített leírása között, a vevő jogosult reális árcsökkentésre, vagy pedig teljes egészében az adásvétel visszavonására. Ez nem befolyásolja az Autorola.hu jogosultságát a megbízási díjra.
2.3.5A fizetés teljesítése előtt a vevő jogosult meggyőződni arról, hogy az autó alvázszáma és regisztrációs száma (ahol van ilyen) megfelel-e a V5 regisztrációs dokumentumban szereplő adatoknak.
2.3.6A vevőnek át kell adni az autóval együtt egy V5 tulajdonosváltási igazolást.
2.3.7Az aukcióra való regisztráció közben az eladónak lehetősége van felajánlani, hogy leszállítja az autót a vevőnek egy másik helyre, ahelyett, hogy azt az eladó címén venné át a vevő. Ez a helyszín lehet a vevő címe Magyarországon belül, bárhol is legyen az, kivéve a rendkívül nehezen megközelíthető területeket, ahová nem vezet út. Ha az eladó ezt a lehetőséget választja, ez helyettesíti a fenti rendelkezésekben említett „átvételt”, mint ahogy az „irányítószám szerinti terület" helyébe lép a régió, amelyen belül az eladó felajánlotta, hogy kiszállítja az autót. Attól függetlenül, hogy az eladó ezt a lehetőséget választja vagy sem, a vevő mindenkor jogosult átvenni az autót az eladó címén, ha az neki jobban megfelel.
2.4Fizetés az autóért
2.4.1A vevő a vételárat az autó leszállításakor fizeti, cserébe az eladó átadja az autót, a V5 tulajdonosmódosítási iratot, valamint az autóhoz tartozó esetleges további papírokat.
2.4.2A vevőnek készpénzzel vagy banki csekkel kell fizetnie.
2.4.3Ha valamelyik fél kéri, a másik fél köteles a tranzakcióról (az autóról stb., vagy az átvett pénzösszegről) igazolást adni.
2.4.4Javasoljuk a vevőnek, hogy a fizetés teljesítése előtt kérdezze le a HPI jegyzéket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az autón nincs részletfizetési hátralék vagy egyéb kötelezettség. Ha a felek megegyeztek, hogy a vevő közvetlenül kifizeti a fennálló hiteltartozást, javasoljuk a vevőnek, hogy győződjön meg arról, hogy további jogok nincsenek a HPI jegyzékben regisztrálva. Lásd még az alábbi 2.9 pontot a HPI jegyzékkel kapcsolatban.
2.5Kockázat átruházása
2.5.1Az autó kockázatviselése az eladóról a vevőre száll át, amikor az eladó átadja az autót a vevőnek, vagy a vevő képviselőjének.
2.6Az eladó alapvető kötelezettségei
2.6.1Az eladó, aki regisztrálta az autót az aukcióra, köteles az autót a leírt állapotban átadni (vö. az Autorola.hu leírási folyamata), miután megkötötték a megállapodást.
2.6.2Az eladó felelős annak biztosításáért, hogy az autóval kapcsolatos összes információ helyes és teljes legyen, valamint, hogy az autó ne legyen hiányos.
2.6.3Az eladó felelős azért, hogy ő legyen az autó jogos tulajdonosa, és harmadik személy ne formálhasson semmilyen jogot az autóra, beleértve a részletfizetést, tulajdonjog visszatartását, zálogjogot, vásárlási opciót, elővásárlási jogot vagy egyéb jogosultságot, ami korlátozza vagy megakadályozza az autó szabad és tehermentes állapotban történő értékesítését. Az eladó továbbá felelős annak biztosításáért, hogy az átadás időpontjában semmilyen jog ne legyen bejegyezve az autóra a HPI jegyzékben. Azonban a 2.6.3. szakasz előírásai nem alkalmazandók, ha az eladó az autó leírásakor nyilatkozott ilyen jogosultságokról, és a megállapodást úgy kötik meg, hogy a vevő a vásárlási tranzakció részeként tekinti, hogy a vevő megvásárolja vagy átveszi ezeket a jogosultságokat. Mielőtt az autót eladásra kínálná az aukción, az eladónak biztosítania kell, hogy az autón lévő tartozás / kifizetetlen hitel és egyéb jogosultságok kiválthatók az adásvételi tranzakcióval kapcsolatban az átadás előtt vagy annak időpontjában.
2.6.4Az autó átadását követően az eladónak nincs több kötelezettsége az autóval kapcsolatban.
2.7A vevő alapvető kötelezettségei
2.7.1Miután a vevő, aki ajánlatot tett az Autorola.hu oldalon, a legmagasabb ajánlatot tevő személy lett a licitálási szabályoknak megfelelően, vagy más egyéb módon elfogadta az autó megvásárlását, a vevő és az eladó között létrejön egy kötelező jellegű megállapodás. A vevő köteles az adásvételi tranzakciót véghezvinni. Mint olyan, a vevőnek át kell vennie az autót és az eladó részére meg kell fizetnie a vételárat. Ez a vevő elsődleges kötelezettsége az eladóval szemben. Lásd a többi előírást a vevő kötelezettségeivel kapcsolatban a Feltételekben.
2.8A vevő és az eladó közötti viták
2.8.1A kapcsolat az eladó és a vevő között a Magyar Köztársaság törvényei alá tartozik.
2.8.2Ha időben kifogást emeltek, és ha a szerződésszegés/hiányosság fennáll, amiért a másik fél felelős, arról a Magyarországon mindenkor érvényben lévő törvények alapján kell döntést hozni.
2.8.3Ha a vevő vagy az eladó kártérítési igényt kíván benyújtani a másik féllel szemben a másik fél általi szerződésszegés következményeképpen, a szállítási költség egy rögzített összeg lesz. Ha az autót másik féllel történt megállapodás alapján több alkalommal szállítottak, a kártérítés összegét minden egyes alkalomra vonatkozóan ki kell fizetni. A kártérítés összege az Árak és megbízási díjak oldalon található.
2.8.4A vevő és az eladó közötti olyan vita esetén, amiben nem lehetséges a peren kívüli megegyezés, a feleket ösztönzik, hogy kérjék ügyvéd segítségét. Ugyanaz az ügyvéd nem képviselheti mindkét felet.
2.8.5A vevő és az eladó közötti vita esetén az adásvételi szerződés egy másolatát késlekedés nélkül el kell küldeni az Autorola.hu irodájába az okok leírásával együtt. Ez statisztikai és regisztrációs célokat szolgál, és nem jelenti, hogy azAutorola.hu bármilyen módon is félként venne részt bármilyen vitában az eladó és a vevő között, továbbá az Autorola.hu megbízási díjra való jogosultságát sem befolyásolja. A vevő és az eladó közötti vitákat továbbra is közvetlenül a vevő és az eladó között döntik el az Autorola.hu beavatkozása nélkül.
2.9A HPI jegyzék és autó részletfizetése stb.
2.9.1Az eladó felelős annak biztosításáért, hogy az autó tehermentes legyen az átadás időpontjában. Ezért az eladó köteles az átadás előtt kiváltani és biztosítani az összes jogosultság visszavonását, ami az autón hitelezők vagy más felek tulajdonában lehet az autóra vonatkozóan. Azonban a felek megegyezhetnek, hogy a vevő – az adásvételi tranzakció részeként – megváltja az autóra vonatkozó pénzügyi és egyéb kötelezettségeket. Ebben az esetben ajánlott, hog a vevő a pénzösszeget közvetlenül az autóval kapcsolatos kötelezettségekkel rendelkező félnek fizesse, és gondoskodjon róla, hogy ezeket a HPI jegyzékből töröljék. Az autóval kapcsolatos kötelezettségekkel (pl. részletfizetés) rendelkező fél beleegyezésével a felek megállapodhatnak, hogy a vevő átvállalja az adott adóssággal járó kötelezettségeket. Ajánlott, hogy a vevő által az autón lévő részletfizetés kiváltásával vagy átvállalásával kapcsolatos összes megállapodást írásban és a lehető legnagyobb gondosság mellett kössék meg.
2.9.2A feleknek tudatában kell lenni annak, hogy az autókon nem az összes jogosultság van bejegyezve a HPI jegyzékben. Ez lehet a helyzet például a zálogjogok, visszatartási jog, használati jog és egyéb jogok esetében. Ha az autót értékesítő személy nem a jogos tulajdonos, a vevő vállalja a kockázatot, hogy az autót vissza kell juttatnia a jogos tulajdonosnak. Ez a helyzet az aukciótól eltérő módon vásárolt autók esetében is.
2.10Nyomtatási és gépelési hibák
2.10.1Az Autorola.hu nem vállal felelősséget a nyomtatási és gépelési hibákért.

3

Privacy Policy

3.1Introduction
3.1.1Detailed privacy notice for personal information collected by Autorola.
When you use Autorola services we use your personal information. This privacy notice is meant to inform you, the “data subject”, how we use your personal information.

Protection of your personal information is important and we encourage you to read this privacy notice. If you have trouble reading this privacy notice or require help to understand it, please contact us (telephone: +43 (0)1/2700211) and we will help you the best we can.

We also use cookies. Please see our Cookie Policy for details on how we use cookies.
3.2Contact
3.2.1The company collecting your data, known as the data controller, is:

Autorola.hu
Ignaz-Köck-Str. 10
1210 Wien
Tel: +43 (0)1/2700211
Email: kundencenter@autorola.at

3.2.2If you have a complaint regarding the way we treat your information, which we cannot help you with, you should contact the data protection authority:

National Authority for Data Protection and Freedom of Information
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest
Tel: +36 1 3911 400
Email: peterfalvi.attila@naih.hu
Website: https://www.naih.hu/

3.2.3Your personal information is protected by law through the General Data Protection Regulation.

(REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
3.3People who sign up to Autorola services
3.3.1When signing up as a user of Autorola services you enter into an agreement to which Autorola requires your contact information to honour. Your information will be used for the performance of Autorola services to verify your identity and to provide you with access to relevant IT systems.

Unless there is a legal claim we intend to delete, or anonymize, the data collected from you while browsing our sites 1 year after your last login or 5 years after you last purchased or sold any vehicle or goods. Please allow a margin of time as we do not check for information to delete every day.
3.3.2There are certain cases where we share your personal information, collected when signing up to Autorola services, with third parties in order to perform the agreed service. These cases include, but are not limited to, when you sell or purchase vehicles or goods, when you fail to pay legitimate invoices from Autorola, when we invoice, when we refund payment, when asked by the authorities in relation to crime investigations and more.

The categories of recipients are:

 • Financial auditors
 • Buyer of vehicles or goods you sell
 • Sellers of vehicles or goods you buy
 • Our bank
 • Our debt collection company
 • Our debt recovery company
 • Digital contract signing company
 • The authorities
 • Our partners hosting our web sites and Internet services
 • Our data backup partners
 • SMS service providers
 • Car parks where you retrieve or deliver vehicles or goods
 • Transport companies transporting vehicles to or from you
3.3.3We will transfer the vehicle registration certificate to countries outside of the EU union in the cases where you sell vehicles or goods outside of the EU union. The buyer require the vehicle registration certificate to transfer the vehicle to a new owner and therefore we transfer the certificate to the new owner in order for the new owner to establish the legal claim over the vehicle.
3.4People browsing our web sites
3.4.1We collect information on which pages you visit, which vehicles you look at, which vehicles you add to your favourite list, which campaign brought you to our sites etc. This is used to recommend relevant vehicles to you, for marketing purposes and to optimize the user experience and flow with the goal of improving sales. We also use the information collected to suggest potential buyers to our sales team.
3.4.2Unless there is a legal claim we intend to delete, or anonymize, the data collected from you while browsing our sites 1 year after your last login or 5 years after you last purchased or sold any vehicle or goods. Please allow a margin of time as we do not check for information to delete every day.

We have a legal interest in optimizing our sales which we believe is a legal reason to collect and process your information based on your browsing our web sites.
3.4.3We use third party services to build anonymous statistics for usage of our websites. We also use cookies. Please see our Cookie Policy for details on how we use cookies.
3.5People using Autorola Service Desk or by other means asking for support
3.5.1Autorola offers support and help in order to ensure you have a good experience when using our IT systems and services and to ensure you can get issues resolved in a timely manner.

We are always happy to help when you have issues with our services. We have a legitimate interest in helping our customers to use our services.

We use third party systems for tracking our support requests and the personal information you provide for support purposes might be stored at an external partner.

In cases where you request support for a sub system we might have to share the personal information you provide for support purposes in order to get the required support from our partners.

We will delete, or anonymize, the personal information you provide for support purposes a maximum of two years after your request have been resolved.
3.6People who misbehave
3.6.1We keep an internal record of users who severely misbehave. This can be that they refuse to pay justified buyers or sellers fee, repeatedly bullying the seller when picking up a car, trying to cheat and much more.

This information will be used to assess if can continue to do business with the offending party.

We have a legal interest in keeping our services professional, which very much means that we try to ensure that our buyers and sellers are acting professional.
3.6.2In cases where a law has been broken or there is a legal claim, we will share this information with relevant parties like:

 • Authorities
 • Lawyers

This information can also be relevant for financial auditing as it might be used as documentation for loss of profit. In this case the information will be shared with:

 • Financial auditors
3.6.3Unless there is a legal claim, or the offence is so severe that there is legal justification for a longer retention period, we intend to delete or anonymize this information 5 years after you last purchased or sold any vehicle or goods. Please allow a margin of time as we do not check for information to delete every day.
3.7People buying and selling vehicles
3.7.1In order to facilitate a sale the buyer and seller must exchange personal information and Autorola is providing this information to both parties as part of the agreement made when signing up to Autorola services. Some trades are done with a middleman where the buyer and seller do not share personal information. When an auction ends, Autorola will try to contact potential buyers as well as the seller and try to negotiate the sale.
3.7.2We will transfer your contact information to countries outside of the EU union in the cases where you purchase or sell vehicles or goods outside of the EU union.

Autorola uses a standard contractual clause to ensure proper protection of your personal information in absence of an adequate decision pursuant to Article 45(3) of the GDPR.
3.7.3Unless there is a legal claim we intend to delete, or anonymize, the data collected from you after 5 years after you last purchased or sold any vehicle or goods. Please allow a margin of time as we do not check for information to delete every day.
3.7.4Autorola is legally obligated to report imported and exported goods to INTRASTAT in which case provide them with the, by law, required personal information.

Autorola is legally obligated to deregister vehicles before export or document that it has been done. When deregistering, your personal information will be shared with the relevant authorities.
3.8People who get a refund
3.8.1If we need to refund a payment, we need your bank account information in order to transfer money back to you. You can refuse this if you prefer, but it will mean longer expedition time and that we cannot make a direct transfer. We refund money based on the contractual agreement between you and us, in pursuit of treating you and other customers fair in order to promote future trade and cooperation.

We will share your account information with:

 • Our bank
 • Financial auditors

Your bank account information will be deleted 5 years after the last refund. Please allow a margin of time as we do not check for information to delete every day.
3.9People who refuse to pay
3.9.1Under the contractual agreement between our customers and Autorola, Autorola will try to collect overdue payments.

When Autorola and the customer cannot agree on a way of payment, Autorola will use a third party to recover the money and in that case share relevant personal information with the debt recovery company.

Autorola is not a debt collecting company and the purpose of using a third party is to ensure fair treatment of all parties.
3.9.2Unless there is a legal claim we intend to delete, or anonymize, the data collected from you 5 years after the last overdue amount was cleared or cancelled. Please allow a margin of time as we do not check for information to delete every day.
3.10Your rights
3.10.1In accordance with the law you have the following rights in relation to your personal data used by Autorola:
3.10.2Right to erasure (“right to be forgotten”)
Autorola will delete or anonymize your personal information when requested. The deletion of your personal data will be done as soon as possible within one month of receiving your request.

Exceptions
Autorola is only obligated to delete your data if Autorola is not obligated by law to keep the information and one of the following applies:

 • The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed;
 • You withdraw the consent given for the collection and processing, and where there is no other legal ground for the processing;
 • You object to the processing for direct marketing purposes;
 • Your personal data have been unlawfully processed;
 • Your personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in law to which Autorola is subject.
3.10.3Right to restriction of processing
Autorola will stop processing your personal data on your request.

Exceptions
Autorola is only obligated to stop processing your data while one of the following applies:

 • The accuracy of the personal data is contested by you, for a period enabling Autorola to verify the accuracy of the personal data;
 • The processing is unlawful and you oppose the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;
 • Autorola no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims;
 • You have informed Autorola of infringement on your interests, rights and freedoms pending the verification whether the legitimate grounds of Autorola override yours.
3.10.4Right to rectification
If you find that we have wrong personal information let us know and we will correct the information.
3.10.5Right of access by the data subject
It is your right to have a copy of the personal data Autorola has on you. We will provide it digitally unless requested otherwise. More rules apply for visibility into your personal data but all the required information should be covered above. The copy of your personal data will be delivered as soon as possible within one month of receiving your request.
3.10.6Right to withdraw consent
Where our collection and use of your personal data is based on your consent you can withdraw that consent at any time by contacting Autorola.
3.10.7Right to data portability
You are entitled to get a copy of your personal data in a machine readable format. Autorola can also send it directly to another company on your request.

Exceptions
Autorola is only obligated to provide your personal data where:

 • The data is provided to Autorola by you,
 • The data collection is based on your consent or a contract in which you are a party and
 • The processing is carried out by automated means (meaning no information on paper).
3.10.8Right to objection
You have the right to object to any processing in relation to direct marketing and where you believe your rights are being violated or there is threat to your freedom.

Exceptions
Autorola can continue to process your personal information where one of the following applies:

 • Autorola demonstrates compelling legitimate grounds for continued processing.
 • Autorola must process your personal information to establish, exercise or defend a legal claim.
 • The legal basis for the processing is not based on a legitimate interest or done in public interest.