Autorola.hu feltételek
1

Kapcsolat az Autorola.hu és az oldal felhasználói között

1.1Az Autorola.hu
1.1.1Az Autorola felelős az Autorola.hu tartalmáért és működéséért. A domain egy harmadik fél tulajdona. Az Autorola.hu kizárólag aukciós oldalként működik, az Autorola.hu autós aukció vevők és eladók rendelkezésére áll. Az Autorola.hu nem szerződő fél autók adásvételi szerződéseiben.
1.1.2Miután egy adásvételi szerződés megszületik az Autorola.hu autós aukción keresztül, vagy az Autorola.hu ügyfélszolgálati központján keresztül, illetve bármely egyéb módon az Autorola.hu közvetítésével, a szerződés mind a vevő, mind az eladó számára kötelező érvényű. A vevő köteles kifizetni a megállapodott összeget, és az eladó köteles a leírt állapotban lévő megállapodás szerinti járművet átadni.
1.1.3Miután megállapodás születik az Autorola.hu autós aukción vagy az Autorola.hu ügyfélszolgálati központján keresztül, a vevő és az eladó köteles az Autorola.hu számára megbízási díjat fizetni, ami a megállapodás létrejöttekor alkalmazandó az Autorola.hu árlistájának megfelelően. A kötelezettség érvényes attól függetlenül, hogy a felek az adásvételt megvalósítják-e vagy sem, és tekintet nélkül annak okára (vö. 1.9. szakasz).
1.2Felhasználói kategóriák és jogok
1.2.1Minden fajta vállalat és magánszemély regisztrálhat az Autorola.hu autós aukció felhasználójaként. A különböző típusú felhasználókra különböző jogok és kötelezettségek vonatkoznak.
1.2.2Az Autorola.hu fenntartja a jogot, hogy további magyarázat nélkül visszautasítsa a hozzáférést bizonyos felhasználók részére, illetve, hogy speciális feltételeket engedélyezzen bizonyos felhasználók részére.
1.2.3Az Autorola.hu dönti el az egyes felhasználókról, hogy melyik kategóriába tartoznak, és jogosult egy felhasználót figyelmeztetés nélkül másik kategóriába áthelyezni.
1.2.4Az Autorola.hu jogosult a felhasználói fiók visszavonására bármikor, és azonnali hatállyal. Ha egy felhasználói fiókot visszavonnak, az nem befolyásol semmilyen adásvételi szerződést, amit már megkötöttek az Autorola.hu-nál, és a felhasználót továbbra is kötelezi a már esetlegesen regisztrált autója vagy az általa megadott ajánlata. Ez a helyzet érvényes, hacsak az Autorola.hu nem rendelkezik másképpen.
1.2.5Minden felhasználónak választania kell egy felhasználónevet és egy jelszót. Ezek szigorúan titkosak és tilos másnak átadni. Amennyiben a felhasználó gyanítja, hogy valaki megtudta jelszavát, azonnal értesítenie kell az Autorola.hu-t, aki letiltja a fiókhoz való hozzárférést, hogy megakadályozzák a rendszer helytelen használatát a felhasználó nevében. Ezután a felhasználó új jelszót kap. Mindig a felhasználó a felelős, ha felhasználónevét és jelszavát felhasználva helytelenül használják a rendszert.
1.3Autó regisztrációja
1.3.1Minden regisztrált felhasználó olyan autókat bocsáthat aukcióra, amelyek első alkalommal az elmúlt naptári évben lettek üzembe helyezve. Az üzembe nem helyezett autók gyártási éve sem lehet 12 évnél korábbi.
1.4Autó leírása
1.4.1Az autóról mindig pontos és részletes leírást kell készíteni a regisztráció alkalmával az aktuális leírási eljárásnak megfelelőn. A szükséges információk semmilyen részét nem szabad kihagyni a leírás készítése során. Az autón lévő összes hibát, sérülést és módosítást le kell írni.
1.4.2Az autó regisztrációja után az autó leírása kötelező érvényű az eladó számára, aki köteles a leírásnak megfelelő autót biztosítani. Folyamatban lévő aukció közben nem lehet a leírást módosítani. Ha az eladó észreveszi, hogy az autó leírása nem pontos, haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot az Autorola.hu-val.
1.4.3Az Autorola.hu jogosult további információkat és dokumentumokat kérni az autóról és annak leírásával kapcsolatban.
1.4.4Az eladó felelős annak biztosításáért, hogy a leírási folyamat során megadott információk pontosak és teljesek legyenek. Az Autorola.hu nem felelős az autó leírásáért.
1.4.5Az eladónak meg kell vizsgálnia az alábbi tételeket, amelyeket a leírásnak feltétlenül magában kell foglalni:
  • Járulnak-e egyéb jogok az autóhoz, beleértve a tulajdonjogot, fenntartást, lefoglalást, vásárlási opciót vagy elővásárlási jogokat.
  • Fennállnak-e olyan tényezők, amelyek korlátozzák az autó eladását tehermentes állapotban.
  • Regisztráltak-e jogosultságot az autóra a HPI jegyzékben. Az eladó felelős annak biztosításáért, hogy ezek a jogosultságok mindig ki legyenek váltva vagy vissza legyenek vonva az autó átvételének idejében vagy azt megelőzően.
1.4.6A felhasználók nem regisztrálhatnak autókat mások nevében. A magánszemély eladónak minden esetben az autó bejegyzett tulajdonosának kell lennie, hacsak a tulajdonos nem adott erre írásbeli meghatalmazást. Vállalatok esetében a vállalat által felhatalmazott alkalmazottak is regisztrálhatnak vállalati autókat.
1.5Minimál ár
1.5.1Az eladó határozza meg saját minimál árát. Ha az Autorola.hu-nak sikerült találnia olyan vevőt, aki hajlandó megfizetni a minimál árat, vagy annál többet a leírás szerinti regisztrált autóért, az eladó köteles eladni azt neki. Ugyanez a helyzet, ha az eladó elfogad egy alacsonyabb ajánlatot az Autorola.hu-val kötött megállapodás alapján.
1.5.2Az Autorola.hu fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül visszautasítsa egy autó jóváhagyását, illetve hogy a későbbiekben eltávolítsa az autót az aukcióról, ha az Autorola.hu úgy véli, a megadott minimál ár túl magas. Ha a minimál ár túl magas, az Autorola.hu javaslatot tesz egy új minimál árra.
1.6Az aukció folyamata
1.6.1Minden esetben az Autorola.hu gondoskodik az aukciók indításáról és lezárásáról.
1.6.2Az Autorola.hu fenntartja a jogot a beütemezett aukciók értesítés nélküli visszavonására vagy módosítására.
1.6.3Az Autorola.hu jogosult az aukciót bármikor visszavonni indokolás nélkül, és anélkül, hogy ezzel alapot teremtene bármilyen pénzügyi követelésnek az Autorola.hu-val szemben. Ilyen jellegű visszavonás történhet az aukció előtt és közben is. Befejezett aukció nem vonható vissza.
1.7Meghosszabbított aukció
1.7.1Az Autorola.hu az olyan autókat, amelyek a szokásos aukción nem keltek el, a “Meghosszabbbított aukciók” pont alatt sorolja fel.
1.7.2A meghosszabbított aukció az olyan autók katalógusaként szolgál, amelyeket nem sikerült értékesíteni az Autorola.hu-n keresztül.
1.7.3A meghosszabbított aukción minden felhasználó licitálhat. Ha egy felhasználó ajánlatot tesz egy meghosszabbított aukción, az aukción résztvevő vásárlókra vonatkozó feltételek vonatkoznak rá. A vevők ajánlatai kötelező jellegűek.
1.7.4Az autók a meghosszabbított aukcióban annyi ideig szerepelnek, ameddig az Autorola.hu azt megfelelőnek találja.
1.7.5A meghosszabbított aukción – a hagyományos aukcióval ellentétben – az eladónak jóvá kell hagynia az ajánlatot, mielőtt az adásvételi szerződés kötelező jellegűvé válik.
1.7.6Ha az Autorola.hu jóvoltából szerződés jön létre a vevő és az eladó között a meghosszabbított aukción, vagy bármely más módon, a Feltételek alkalmazandók.
1.8Licitálási szabályok
1.8.1A megadott ajánlatok a licitáló félre nézve kötelezőek. A vevő kiválaszt egy maximum összeget, amit az aukción felajánlani kíván. Ha az ajánlat kisebb vagy egyenlő az eladó minimál árával, a teljes ajánlat azonnal a legmagasabb ajánlatként kerül regisztrálásra. Ha az ajánlat a minimál ár fölött van, a minimál ár azonnal a legmagasabb ajánlatként kerül regisztrálásra.
1.8.2Ha kettő vagy több ajánlat egyenlő vagy magasabb, mint a minimál ár, a licitáló, aki túllicitálja a többieket (az Árak és megbízási díjak oldalon rögzített ajánlati lépcső értékével), jogosult az autóra. Ha két licitáló azonos ajánlatot tesz, az elsőként beérkezett ajánlat lesz a legmagasabb ajánlat.
1.8.3Ha a beírt ajánlatnál kínáltak már magasabb ajánlatot, a beírt ajánlat azonnal felüllicitálódik.
1.8.4Az ajánlatok nem csökkenthetők és nem vonhatók vissza, miután megtették azokat.
1.8.5Minden megadott ajánlat rögzítésre kerül, és az Autorola.hu annyi ideig tárolja, ameddig az Autorola.hu kívánja.
1.8.6Ha egy ajánlattal kapcsolatban bármilyen nemű vita merül fel, ezekről az Autorola.hu kötelező érvényű végleges döntést hoz.
1.8.7Ha egy ajánlatot tettek egy autóra, ami ugyanannyi vagy magasabb, mint a minimál ár, az eladó és a legmagasabb ajánlatot tevő között kötelező érvényű megállapodás jön létre, és mindkét fél köteles véghezvinni az adásvételi tranzakciót. Ezért az eladó köteles az autót a leírásnak megfelelő állapotban biztosítani a legmagasabb ajánlat tevőjének, és a legmagasabb ajánlatot tevő köteles elfogadni azt és fizetni az autóért. Ugyanez a helyzet, ha a megállapodás az Autorola.hu ügyfélszolgálati központon vagy az Autorola.hu-n keresztül bármely más módon jön létre. Az eladó és a vevő közötti kapcsolatra vonatkozóan lásd a 2. szakaszt.
1.9Megbízási díjjal kapcsolatos szabályok
1.9.1Mind a vevő, mind az eladó minden esetben fizet megbízási díjat az Autorola.hu részére, miután egy autó elérte a minimál árat az aukción, vagy bármilyen módon megállapodást kötöttek az Autorola.hu-n keresztül, például a meghosszabbított aukción vagy az Autorola.hu ügyfélszolgálati központján keresztül. A megbízási díjfizetési kötelezettség fennáll, ha a felek később befejezik az adásvételt vagy sem, és függetlenül annak okától, ha mégsem tesznek így. Vegye figyelembe, hogy a megbízási díjra vonatkozó fizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha az adásvétel nem jön létre a felek egyike által a megállapodás megszegése miatt, mivel bármilyen szerződésszegés vagy állítólagos szerződésszegés csupán a vevőt és az eladót érintő kérdés. Az eladó és a vevő közötti kapcsolatra vonatkozóan lásd a 2. szakaszt.
1.9.2A megbízási díjra és a fizetésre vonatkozó feltételek, amelyek mindenkor érvényesek, az Autorola.hu Árak és megbízási díjak oldalán vannak felsorolva. Az aukció megbízási díja független az ajánlat összegétől, és közvetlenül az Autorola.hu részére fizetendő.
1.9.3Olyan esetekben, ahol az adásvétel nem jön létre a vevő vagy az eladó szerződésszegése miatt, az Autorola.hu jogosult dupla megbízási díj beszedésére a szerződésszegésért felelős féltől.
1.9.4Az Autorola.hu fizetési követelése az aukciós megbízási díjakkal kapcsolatban, valamint egyéb követelések ténylegesen fizetendők, és nem nullázhatók le viszontkövetelésekkel, és nem gyakorolható visszatartási jog az Autorola.hu részére fizetendő összegekre vonatkozóan.
1.9.5Az aukciós megbízási díj kifizetése készpénzben esedékes nem később mint öt nappal a számla dátumát követően. A késedelmes fizetésekre kamat számítandó az esedékesség napjától számítva az aktuális kamatláb alkalmazásával.
1.10Az Autorola.hu sérthetetlen jogai
1.10.1Az aukció rendszerére vonatkozó összes jog, beleértve az összes feltételt, leírást, adatot, eljárást és know-how-t az Autorola.hu egyedüli tulajdona. Minden szerzői jog, védjegy és minden egyéb sérthetetlen jog az aukciós rendszerrel és az Autorola.hu-val kapcsolatban az Autorola.hu egyedüli tulajdona.
1.10.2A másolás, utánzás vagy egyéb imitáció minden formája tilos.
1.10.3A felhasználók az aukciós rendszert csak az Autorola.hu autós aukcióján helyes és törvényes módon való részvételre használhatják. A szabályok bármilyen megsértése felelősségvonást és jogi eljárást von maga után.
1.11Mentesség a felelősség alól
1.11.1Az Autorola.hu csupán az aukció házigazdája, és mint olyan, soha nem vesz részt szerződő félként az aukció során született autó adásvételi szerződésben. Ezért kizárólag a vevő és az eladó azok, akik szerződő felek az adásvételi tranzakcióban. Az Autorola.hu nem vállal felelősséget semmilyen tekintetben az autó adásvételi tranzakciókért, beleértve a vevő és az eladó viselkedését. Ez különösképpen vonatkozik, de nem korlátozódik, az eladó információira az autóról, továbbá arra, hogy az eladó eladja-e és átadja-e az autót, hogy a vevő fizet-e/tud-e fizetni érte és elfogadja-e az autót, hogy az eladó a tulajdonosa-e az autónak, hogy bármely harmadik félnek van-e részletfizetési kötelezettsége, zálogjoga, tulajdonjog-fenntartása, elővásárlási joga, vásárlási opciója vagy egyéb jogosultsága az autóval kapcsolatban.
1.11.2Az Autorola.hu nem felelős a szolgáltatás megszakadásáért és hibáiért, amelyek a kommunikációs hibák, adatbeviteli hibák, vagy üzemzavarok/internetszolgáltatás megszakadása, az aukciós rendszer szervereinek leállása, hardver- vagy szoftverhibák közvetlen vagy közvetett következményeként fordulnak elő.
1.11.3Az Autorola.hu semmilyen körülmények között nem felelős a szükségszerűen bekövetkező károkért és közvetett veszteségekért, beleértve az elmaradt nyereséget, bevételt, üzleti lehetőségeket, valamint adat- és információvesztést stb. Az Autorola.hu továbbá semmilyen körülmények között nem felelős vis major esetén, beleértve olyan tényezőket, amelyek fölöt az Autorola.hu nem rendelkezik befolyással.
1.11.4Abban az esetben, ha az Autorola.hu felelős, a kártérítés semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az 1.000 EUR összeget, függetlenül az elszenvedett veszteség mértékétől.
1.12Személyes információk kezelése
1.12.1A felhasználókra vonatkozó összes információt, amit a felhasználók adnak meg az Autorola.hu számára, bizalmasan kezelik és nem adják tovább harmadik fél részére, kivéve abban a mértékben, amennyire az szükséges az adásvételi tranzakció bonyolításához. Azonban az Autorola.hu fenntartja a jogot, hogy személyes információkat adjon ki, ha azt törvényhozás, kormányhatóságok vagy bíróság írja elő. Ezért az Autorola.hu az információkat csak belső célokra használja az Autorola.hu-n belül és a kapcsolódó vállalatokban. Azonban az Autorola.hu szintén fenntartja a jogot, hogy az információkat névtelenített formában felhasználja, például marketing célokra, felhasználók között végzett közvéleménykutatáshoz, útmutatókhoz stb.
1.13Törvénykezés és bíróság kiválasztása
1.13.1A kapcsolat az Autorola.hu és a felhasználók között a Magyar Köztársaság törvényei alá tartozik.
1.13.2Az Autorola.hu és a felhasználók közti peres eljárások bírósága London Bírósága. Azonban, ez nem korlátozza az Autorola.hu jogát, hogy egy végrehajtási eljárást más bíróság elé vigyen. Az Autorola.hu mindenkor jogosult annak eldöntésére, hogy peres eljárást indítson-e egy felhasználóval szemben.
1.14Nyomtatási és gépelési hibák
1.14.1Az Autorola.hu nem vállal felelősséget a nyomtatási és gépelési hibákért.

2

Kapcsolat a vevő és az eladó között

2.1Bevezetés – az Autorola.hu soha nem szerződő fél az adásvételi tranzakciókban
2.1.1Ez a szakasz azokat a feltételeket írja le, amelyek a vevőkre és az eladókra vonatkoznak az Autorola.hu autós aukción. Az Autorola.hu és a felhasználók közötti jogi kapcsolatra vonatkozóan lásd az 1. szakaszt: Kapcsolat az Autorola.hu és az oldal felhasználói között.
2.1.2Az Autorola.hu soha nem szerződő fél egy autó eladásával vagy vételével kapcsolatos megállapodásban. Az Autorola.hu feladata kizárólag az aukciós rendszer rendelkezésre bocsátása vevők és eladók részére. Egy autó eladásával kapcsolatos szerződéses kapcsolat ezért kizárólag az eladó és a vevő közötti kérdés. A vevő és az eladó közötti vitákat a két szerződő fél között kell megoldani. Az Autorola.hu megbízási díj szedésére vonatkozó jogát nem befolyásolja, ha a szerződő felek nem viszik véghez az adásvételi tranzakciót. Ez igaz függetlenül a mulasztás okától. Az Autorola.hu nem tehető felelőssé azért, ha az egyik vagy mindkét fél megszegi a megállapodást.
2.1.3A Feltételek részben meghatározott, a vevő és az eladó közötti feltételek csak akkor alkalmazandók, ha a szerződő felek nem kötöttek másik megállapodást. Például a felek szabadon választhatnak egy másik kézbesítési időt, kézbesítési helyet, fizetési dátumot vagy fizetési módszert. Ha nem lehet másik megállapodást kötni, a vevőnek és az eladónak meg kell felelnie az Autorola.hu Feltételeinek.
2.2Ha megkötöttek egy megállapodást
2.2.1Ha egy autót értékesítettek, a vevő és az eladó kölcsönösen köteles hozzájárulni a tranzakció véghezviteléhez, és eszerint végrehajtani kötelességeiket.
2.2.2Ha egy autót az Autorola.hu-n keresztül értékesítettek, a vevő és az eladó köteles kinyomtatni az adásvételi szerződést közvetlenül az Autorola.hu oldalról. Az adásvételi szerződést kérhetik, hogy e-mailben vagy faxon küldjék el.
2.3Kézbesítés és a vevő joga a vizsgálatra
2.3.1A vevő megy el átvenni az autót, hacsak nem állapodtak meg másképpen. Az átvétel helyének egy, az eladó által megadott címnek kell lennie, az autó leírásában szereplő irányítószám szerinti területen. Ha az eladó nem ad meg másik címet az adott irányítószám szerinti területen, az autót az eladó címén veszik át.
2.3.2A kézbesítést nem később mint egy héttel az adásvételi szerződés megkötését követően el kell végezni. Az eladó köteles lehetővé tenni a vevő számára, hogy a megadott egy hetes határidőn belül átvegye az autót, a következő időpontokban 8.30-17.00. Ha a felek nem tudnak megállapodni az átvétel időpontjában, a vevő kiválaszt egy időpontot az alkalmas időtartamon belül, de legalább 24 órával előre értesítenie kell az eladót.
2.3.3A fizetés teljesítése előtt a vevő jogosult megvizsgálni, hogy az autó megfelel-e az eladó által készített leírásnak, és elvinni az autót egy rövid tesztvezetésre. Az eladó vállalja a kockázatot a tesztvezetés során esetlegesen keletkező károkért, hacsak azok nem hanyagságból vagy a KRESZ szabályainak a vevő által történő megszegéséből származnak.
2.3.4Ha a vevő eltérést fedez fel az autó és az autó eladó által készített leírása között, a vevő jogosult reális árcsökkentésre, vagy pedig teljes egészében az adásvétel visszavonására. Ez nem befolyásolja az Autorola.hu jogosultságát a megbízási díjra.
2.3.5A fizetés teljesítése előtt a vevő jogosult meggyőződni arról, hogy az autó alvázszáma és regisztrációs száma (ahol van ilyen) megfelel-e a V5 regisztrációs dokumentumban szereplő adatoknak.
2.3.6A vevőnek át kell adni az autóval együtt egy V5 tulajdonosváltási igazolást.
2.3.7Az aukcióra való regisztráció közben az eladónak lehetősége van felajánlani, hogy leszállítja az autót a vevőnek egy másik helyre, ahelyett, hogy azt az eladó címén venné át a vevő. Ez a helyszín lehet a vevő címe Magyarországon belül, bárhol is legyen az, kivéve a rendkívül nehezen megközelíthető területeket, ahová nem vezet út. Ha az eladó ezt a lehetőséget választja, ez helyettesíti a fenti rendelkezésekben említett „átvételt”, mint ahogy az „irányítószám szerinti terület" helyébe lép a régió, amelyen belül az eladó felajánlotta, hogy kiszállítja az autót. Attól függetlenül, hogy az eladó ezt a lehetőséget választja vagy sem, a vevő mindenkor jogosult átvenni az autót az eladó címén, ha az neki jobban megfelel.
2.4Fizetés az autóért
2.4.1A vevő a vételárat az autó leszállításakor fizeti, cserébe az eladó átadja az autót, a V5 tulajdonosmódosítási iratot, valamint az autóhoz tartozó esetleges további papírokat.
2.4.2A vevőnek készpénzzel vagy banki csekkel kell fizetnie.
2.4.3Ha valamelyik fél kéri, a másik fél köteles a tranzakcióról (az autóról stb., vagy az átvett pénzösszegről) igazolást adni.
2.4.4Javasoljuk a vevőnek, hogy a fizetés teljesítése előtt kérdezze le a HPI jegyzéket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az autón nincs részletfizetési hátralék vagy egyéb kötelezettség. Ha a felek megegyeztek, hogy a vevő közvetlenül kifizeti a fennálló hiteltartozást, javasoljuk a vevőnek, hogy győződjön meg arról, hogy további jogok nincsenek a HPI jegyzékben regisztrálva. Lásd még az alábbi 2.9 pontot a HPI jegyzékkel kapcsolatban.
2.5Kockázat átruházása
2.5.1Az autó kockázatviselése az eladóról a vevőre száll át, amikor az eladó átadja az autót a vevőnek, vagy a vevő képviselőjének.
2.6Az eladó alapvető kötelezettségei
2.6.1Az eladó, aki regisztrálta az autót az aukcióra, köteles az autót a leírt állapotban átadni (vö. az Autorola.hu leírási folyamata), miután megkötötték a megállapodást.
2.6.2Az eladó felelős annak biztosításáért, hogy az autóval kapcsolatos összes információ helyes és teljes legyen, valamint, hogy az autó ne legyen hiányos.
2.6.3Az eladó felelős azért, hogy ő legyen az autó jogos tulajdonosa, és harmadik személy ne formálhasson semmilyen jogot az autóra, beleértve a részletfizetést, tulajdonjog visszatartását, zálogjogot, vásárlási opciót, elővásárlási jogot vagy egyéb jogosultságot, ami korlátozza vagy megakadályozza az autó szabad és tehermentes állapotban történő értékesítését. Az eladó továbbá felelős annak biztosításáért, hogy az átadás időpontjában semmilyen jog ne legyen bejegyezve az autóra a HPI jegyzékben. Azonban a 2.6.3. szakasz előírásai nem alkalmazandók, ha az eladó az autó leírásakor nyilatkozott ilyen jogosultságokról, és a megállapodást úgy kötik meg, hogy a vevő a vásárlási tranzakció részeként tekinti, hogy a vevő megvásárolja vagy átveszi ezeket a jogosultságokat. Mielőtt az autót eladásra kínálná az aukción, az eladónak biztosítania kell, hogy az autón lévő tartozás / kifizetetlen hitel és egyéb jogosultságok kiválthatók az adásvételi tranzakcióval kapcsolatban az átadás előtt vagy annak időpontjában.
2.6.4Az autó átadását követően az eladónak nincs több kötelezettsége az autóval kapcsolatban.
2.7A vevő alapvető kötelezettségei
2.7.1Miután a vevő, aki ajánlatot tett az Autorola.hu oldalon, a legmagasabb ajánlatot tevő személy lett a licitálási szabályoknak megfelelően, vagy más egyéb módon elfogadta az autó megvásárlását, a vevő és az eladó között létrejön egy kötelező jellegű megállapodás. A vevő köteles az adásvételi tranzakciót véghezvinni. Mint olyan, a vevőnek át kell vennie az autót és az eladó részére meg kell fizetnie a vételárat. Ez a vevő elsődleges kötelezettsége az eladóval szemben. Lásd a többi előírást a vevő kötelezettségeivel kapcsolatban a Feltételekben.
2.8A vevő és az eladó közötti viták
2.8.1A kapcsolat az eladó és a vevő között a Magyar Köztársaság törvényei alá tartozik.
2.8.2Ha időben kifogást emeltek, és ha a szerződésszegés/hiányosság fennáll, amiért a másik fél felelős, arról a Magyarországon mindenkor érvényben lévő törvények alapján kell döntést hozni.
2.8.3Ha a vevő vagy az eladó kártérítési igényt kíván benyújtani a másik féllel szemben a másik fél általi szerződésszegés következményeképpen, a szállítási költség egy rögzített összeg lesz. Ha az autót másik féllel történt megállapodás alapján több alkalommal szállítottak, a kártérítés összegét minden egyes alkalomra vonatkozóan ki kell fizetni. A kártérítés összege az Árak és megbízási díjak oldalon található.
2.8.4A vevő és az eladó közötti olyan vita esetén, amiben nem lehetséges a peren kívüli megegyezés, a feleket ösztönzik, hogy kérjék ügyvéd segítségét. Ugyanaz az ügyvéd nem képviselheti mindkét felet.
2.8.5A vevő és az eladó közötti vita esetén az adásvételi szerződés egy másolatát késlekedés nélkül el kell küldeni az Autorola.hu irodájába az okok leírásával együtt. Ez statisztikai és regisztrációs célokat szolgál, és nem jelenti, hogy azAutorola.hu bármilyen módon is félként venne részt bármilyen vitában az eladó és a vevő között, továbbá az Autorola.hu megbízási díjra való jogosultságát sem befolyásolja. A vevő és az eladó közötti vitákat továbbra is közvetlenül a vevő és az eladó között döntik el az Autorola.hu beavatkozása nélkül.
2.9A HPI jegyzék és autó részletfizetése stb.
2.9.1Az eladó felelős annak biztosításáért, hogy az autó tehermentes legyen az átadás időpontjában. Ezért az eladó köteles az átadás előtt kiváltani és biztosítani az összes jogosultság visszavonását, ami az autón hitelezők vagy más felek tulajdonában lehet az autóra vonatkozóan. Azonban a felek megegyezhetnek, hogy a vevő – az adásvételi tranzakció részeként – megváltja az autóra vonatkozó pénzügyi és egyéb kötelezettségeket. Ebben az esetben ajánlott, hog a vevő a pénzösszeget közvetlenül az autóval kapcsolatos kötelezettségekkel rendelkező félnek fizesse, és gondoskodjon róla, hogy ezeket a HPI jegyzékből töröljék. Az autóval kapcsolatos kötelezettségekkel (pl. részletfizetés) rendelkező fél beleegyezésével a felek megállapodhatnak, hogy a vevő átvállalja az adott adóssággal járó kötelezettségeket. Ajánlott, hogy a vevő által az autón lévő részletfizetés kiváltásával vagy átvállalásával kapcsolatos összes megállapodást írásban és a lehető legnagyobb gondosság mellett kössék meg.
2.9.2A feleknek tudatában kell lenni annak, hogy az autókon nem az összes jogosultság van bejegyezve a HPI jegyzékben. Ez lehet a helyzet például a zálogjogok, visszatartási jog, használati jog és egyéb jogok esetében. Ha az autót értékesítő személy nem a jogos tulajdonos, a vevő vállalja a kockázatot, hogy az autót vissza kell juttatnia a jogos tulajdonosnak. Ez a helyzet az aukciótól eltérő módon vásárolt autók esetében is.
2.10Nyomtatási és gépelési hibák
2.10.1Az Autorola.hu nem vállal felelősséget a nyomtatási és gépelési hibákért.